English (United Kingdom)
O spoločnosti Prezentácie
MSV_Brno_2007_medaila 06 brno_nominacia2008

MSV Brno 2007

Stretnutie na Dunajci

MSV Brno 2008

msv-nitra_l el_In 05

MSV Nitra 2008

Electronika Mníchov

Siemens

amper_2008 technika_10_2008_web otv

Amper 2008

Technika 10/2008

Batériové bezdrôtové priemyselné monitorovacie telemetrické systémy a snímače 5. časť: Komplexný systém - systém zberu údajov s využitím univerzálnych snímačov a telemetrických zariadení cez GPRS, RFi do SCADA systému a do web servera

Kooperačná burza - Trenčín

01 automa P1080626

Norimberg

Automa

Spoločnosť SCT na MSV Brno 2008 predstavila telemetrický systém SCT-Telemetry. Predstavila aj novinky, medzi ktoré sa radí univerzálnosť riešenia snímačov a zdarma poskytované WEB rozhranie.

Barcelona

d01 D01w P1090563
Waršava 2007

ELO SYS 2007

Goodtech - Košice

elosys_2008 ITM_logo IMG_1687

ELO SYS 2008

Poznaň 2007

Rumunsko

P1090841 slovgas P1090538

Goodtech - Nórsko

Slovgas

Odborný plynárenský časopis

MSV Brno 2009

prumyslove_centrum telemetry_journal atp_jour_7-8

Prumyslové centrum

Strojárenský mesačník prinášajúci aktuálne technické informácie z domova i zo sveta.

 

Telemetry journal

Časopis o telemetrických, meteringových a monitorovacích systémoch v priemysle.

AT&P Journal 07/2008

Novinka na trhu: Komplexný batériový bezdrôtový telemetrický systém (článok predstavuje široké možnosti použitia batériových bezdrôtových telemetrických systémov.
strojarenstvo amper atp-2004-07f

Strojarenstvo

Strojárenství je odborný časopis zaoberajúci  sa strojárenskym odborom - 10/2008 -  Anketa z výstavy MSV Brno

 

Amper

Prezentácia doterajších úspešných  vystavovateľov a výzva k účasti na 17. ročníku  medzinárodného veľtrhu elektrotechniky a  elektroniky AMPER 2009.

AT&P Journal

Odborný článok publikovaný zodpovednými pracovníkmi z Centra protikoróznej ochrany SPP o zavádzaní riadiacich a monitorovacích systémov objektov protikoróznej ochrany.

automa_brno08f brno_noviny elekt

Automa

Opis prezentovaných noviniek a inovatívnych riešení, ktoré najviac zaujali na 50. MSV Brno 2008.

MSV Brno 2008 - článok

Veľtržné noviny, ktoré sprevádzali celý priebeh MSV Brno 2008 a ich opis nominovaných vystavovateľov a exponátov o Zlatú medailu.

Elektrika.cz

Zápis zo zasadnutia Hodnotiacej komisie pre súťaže ELO SYS 2008 v časopise Elektrotechnika. Do zoznamu ocenených spoločností sme sa dostali aj my prostredníctvom zisku ceny „Unikát roka 2008“.

elo13 stroj_web automa_web

ELO SYS 2007 - článok

Záverečná správa ocenených výrobkov na 13. ročníku medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, elektroniky a energetiky ELO SYS 2007, kde sme získali ocenenie „Elektrotechnický výrobok roka 2007“.

Strojárenství

Strojárenství je odborný časopis zaoberajúci sa strojárenskym odborom - 6/2008 - Novinky na MSV Nitra 2008 - Anketa z výstavy

Automa - článok

Telemetrické systémy a snímače nového radu BaWiT ponúkajú spoľahlivé monitorovanie a kontrolu aj v ťažko prístupných oblastiach a náročných priemyselných prostrediach, pritom si zachovávajú vysokú výkonnosť a efektívnosť

technika_09_2008_web technika_05_2008_web technika_2

Technika 09/2008 - článok

4. časť: Komunikácia telemetrických systémov a zobrazovanie údajov (unikátne možnosti telemetrických systémov umožňujú používateľom pohodlné sledovanie zobrazených údajov – priamo doma, sledovaním výstupov na webe)

Technika 05/2008 - článok

3. časť: Programové vybavenie telemetrických systémov v jazyku JAVA (odborný článok uvádza nové možnosti zvyšovania kvality aplikácie telemetrických systémov vďaka implementovanému programovému vybaveniu v jazyku JAVA, inštalovaný otvorený operačný systém JAVA. Pre používateľov to predstavuje jednoduchú a efektívne prácu s telemetrickými systémami)

Technika 04/2008 - článok

2. časť: Automatizovaný zber a spracovanie dát (Odborný článok sa venuje odlišnému ovládaniu a zberu informácií zo štandardných monitorovacích a riadiacich systémov. Článok si všíma komunikačnú aktivitu, centrálne automatizované plánovanie všetkých aktivít, zjednotenie všetkých požiadaviek na telemetrické systémy a schopnosť systému optimalizovať množstvo komunikačných spojení )

atp1 atp2 atp3

AT&P Journal 1

AT&P Journal 2

AT&P Journal 3

technika_09_2007_web Prezentan_tm

Technika 09/2007 - článok

1. časť: Definícia batériových systémov (článok uvádza výnimočné vlastnosti a technické parametre batériových systémov, dlhodobú životnosť batérií, unikátne napájanie a opisuje jadro systému – mikropočítačový systém s nízkym odberom energie)

MSV Brno 2011

Za záujem o naše výrobky na výstave MSV 2011 Vám ďakuje prezentačný tím Soft & Control Technology s.r.o. Košice a Praha

Obchodné jednanie o spolupráci
s výrobcom

Obchodné jednanie a stretnutie so zástupcami spoločnosti EVE Energy Co.,Ltd o batériových článkoch pre naše výrobky.