English (United Kingdom)
Riešenie online prenosov údajov o odbere energií
(plyn, elektrina, voda, teplo)

Bližšie informácie na
BaWiTy modulárne systémy
Bola rozšírená rada systémov BaWiT o modulárne riešenia.
            kompletBaWITNews 
                BaWiT M, C, F
  • batériové/externé napájanie
  • GSM(2G,3G)/CDMA/RF-868MHz
  • LAN,Ethernet
  • 3D-akcelometer
  • GPS prijímač
  • pracovný rozsah -40°C až +75°C
  • SPL programovací jazyk
  • CEEx(Zóna 2)
Bližšie informácie na
stránkach pre BaWiT systémy.

Moduly BaWiTov
Bola rozšírená rada modulov BaWiT
             kompletModulyBaWITNews2
    Moduly GSM/ETH/CDMA/RF/OLED

  • možnosť modulárneho rozšírenia
  • užívatľské úpravy na požiadanie

Bližšie informácie na stránkach pre rozširujúce moduly

BaWiT A/B špeciálne
Mechanicky/Chemicky odolné BaWiT

       kompletBaWiTAB 
                BaWiT A/B

    • systém BaWiT A/B s baterkovým napájaním
    • pracovný rozsah -40°C až +75°C
    • odolnosť voči vybráciám
    • vhodné do náročného prostredia
    • SPL programovací jazyk
    • CEEx(Zóna 1)


Bližšie informácie na stránkach pre BaWiT systémy.

SCT PLC-T1 Moduly
Bola rozšírená rada o PLC moduly.
      kompletPLC
    SCT PLC-T1, AIN8, GSM,...
 
  • modul CPU - riadiaca jednotka
  • modul GSM
  • modul 4/8x analógových vstupov
  • modul 8x binárných vstupov
  • modul 5x binárných výstupov
  • modul zobrazovacej jednotky
  • modul pre pripojenie 3x snímačov PT100
  • modul pre pripojenie 8x snímačov PT1000
  • modul SWITCH RS232/RS485
  • modul analógových výstupov napätia a prúdu
  • modul ovládania krokového motora
  • je možné prepojenie systému PLC T1so systémom BaWiT

Bližšie informácie na stránkach pre SCT PLC T1 systémy

Snímače pre batériové systémy
Bola rozšírená rada o snímače.
          snimaceKomplet
        BaWiT-SH4,ST4 a SM1
 
  • snímanie teploty
  • snímanie vlhkosti a teploty
  • snímanie magnetického poľa
  • možnosť pripojenia na dlhšie vzdialenosti pomocou kábla
  • možnosť zabudovania do systému BaWiT

Bližšie informácie na stránkach pre snímače typu BaWiT-S