Sme spoločnosť ktorá sa zaoberá vývojom, výrobou a správou diaľkovo monitorovaných a riadených telemetrických a riadiacich zariadení. Ponúkame špeciálne systémy s batériovým napájaním s dlhodobou životnosťou a diaľkovým prenosom informácií pod označením BaWiT (Batery Wireless Telemetry) a jednoduchých modulárnych PLC systémov pre monitorovanie a riadenie malých technologických celkov aj s možnosťou diaľkového prenosu a riadenia a iné aplikácie v priemysle. Viac informácií nájdete na naších webových stránkach.

Batériové programovateľné systémy BaWiT

   Vyrábame a dodávame telemetrické programovateľné jednotky pre náročné priemyselné prostredie, hlavne kde nie je elektrické napájanie. Jednotky umožňujú diaľkový prenos dát pomocou siete GSM/GPRS ako aj rádiom v pásme 868MHz. Väčšina z nich je vo vyhotovení do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu (Ex). Pomocou týchto systémov realizujeme komplexné aplikácie aj s dodávkou potrebných snímačov.

 Home_BaWiT

Jednoduché priemyselné PLC systémy

   Systémy SCT PLC rady T1 je séria malých PLC modulov, ktoré sú určené pre priame pripojenie snímačov a prepínanie ovládaných jednotiek. Moduly navzájom komunikujú pomocou RS485 zbernice. Na jednu zbernicu je možné pripojiť až 31modulov. Všetky moduly sú montovateľné na DIN lištu. Pomocou týchto modulov realizujeme monitorovanie a riadenie rôznych priemyselných aplikácii.

PLC_Home 

Monitoring a riadenie priemyselných technologických objektov

   Realizujeme kompletnú dodávku monitorovacích a riadiacich systémov od projektu, cez montáž, revíziu až po záručný a pozáručný servis rôznych typov plynárenských technologických objektov. Ide predovšetkým o regulačné stanice plynu, stanice aktívnej protikoróznej ochrany, stanice elektrickej polarizovanej drenáže a iné typy objektov, ako aj monitorovanie technologických objektov a zariadení v iných priemyselných oblastiach. Realizujeme taktiež diaľkové odpočty veľkoodberateľov a stredoodberateľov plynu aj s prenosom údajov do fakturačného systému ako aj na samotný dispečing odberateľa. Mimo plynárenstva sú to aj diaľkové odpočty iných druhov energií ako aj spracovanie prenesených údajov.

 Home_RS

Spracovanie prenášaných údajov

   Pre zabezpečenie zberu a spracovania prenášaných údajov dodávame komunikačné servery a softvérové databázové systémy, ktoré zabezpečujú hromadný zber údajov z tisícov objektov. Pre diaľkovú podporu našich telemetrických a riadiacich systémov zabezpečujú tieto databázové systémy diaľkovú zmenu konfigurácii ako aj výmenu programového vybavenia. Pre samotnú technickú podporu našich systémov typu BaWiT, PLC ako aj snímačov, dodávame komplexné konfiguračné nástroje a vývojové prostredia pre ich programovanie. Konfiguračné nástroje poskytujú aj prezentáciu samotných monitorovaných a prenášaných údajov.

 KS_Home

Softvérová podpora - www.BaWiT.eu

   Stránka www.BaWiT.eu predstavuje web rozhranie pre prístup k technologickým dátam z telemetrických zariadení skupiny BaWiT. Web umožňuje viacúrovňovú autorizáciu a delegovanie oprávnení pre užívateľov. Ponúka zobrazenie dát vo forme tabuliek a grafov za rôzne časové obdobia s podporou exportu do Excelu. Doplnkovými službami je parametrizácia zariadenia na diaľku a tiež jeho ovládanie s oneskorením závislým od konkrétneho telemetrického zariadenia. Ďalšou funkciou je poloha GPS a jej zobrazenie na mape, čiže umiestnenie a pohyb samotného zariadenia. Bližšie informácie o tejto službe poskytneme na vyžiadanie.

K2web_Home

 

 

BaWiT moduly

Moduly pre zariadenia BaWiT. Moduly GSM, ETH, CDMA, RF, OLED, USB-TTL232. Bližšie informácie na stránkach pre BaWiT moduly.

BaWiT-A/B špeciálne

Mechanicky a chemicky odolné zariadenia BaWiT-A/B.

 • Systém BaWiT A/B s baterkovým napájaním
 • pracovný rozsah -40°C až +75°C
 • odolnosť voči vybráciám
 • vhodné do náročného prostredia
 • SPL programovací jazyk
 • (Zóna 1)

Bližšie informácie na stránkach pre BaWiT-A/B.

Snímače pre batériové systémy

Snímače BaWiT-SH4,ST4 a SM1.

 • Snímanie teploty
 • Snímanie vlhkosti a teploty
 • Snímanie magnetického poľa
 • Možnosť pripojenia na dlhšie vzdialenosti pomocou kábla
 • Možnosť zabudovania do systému BaWiT
 • Prevodník USB-RS485.

Bližšie informácie o produktoch radu BaWiT-S.

PLC Systémy

Rada PLC modulov.

 • PLC-CPU - riadiaca jednotka
 • PLC-GSM
 • PLC-BIN8 - 8x binárny vstup
 • PLC-AIN8 - 8x analógový vstup
 • PLC-AIN4 - 4x analógový vstup
 • PLC-BOUT5 - 5x binárny výstup
 • PLC-PT100-3 - 3x PT100 vstup
 • PLC-PT1000 - 8x PT1000 vstup
 • PLC-SWITCH - Prepínač liniek
 • PLC-DISP - Modul zobrazovacej jednotky
 • PLC-UOUT - Modul analógových výstupov napätia
 • PLC-IOUT - Modul analógových výstupov prúdu
 • PLC-STEP - Modul ovládania krokového motora

BaWiT-C/M/F systémy

BaWiT-Easy/Tiny

Soft & Control Technology s.r.o
Rastislavova 46
040 01 Košice - mestská časť Juh
Slovensko

IČO: 31 689 973
DIČ: 2020491968
IČ DPH: SK2020491968

Sekretariát e-mail  +421 55 7961 411
Obchod e-mail  +421 55 7961 401
Dispečing e-mail  +421 55 7961 433 
 +421 55 7961 444
 +421 905 901 225