www.bawit.eu

Cloud systém pre ukladanie údajov zo zariadení, riadenia zariadení a diaľkové servisné operácie zariadení rady PLC a BaWiT. 

K2config

Aplikácia K2config je primárne určená na lokálnu (priamu) konfiguráciu telemetrických systémov BaWiT.

Gas Management System

Štatistická nadstavba systému SCADA. Zabezpečuje prepojenie s ďalšími systémami.

Gas Management System GMS/OZ bol vytvorený ako štatistická nadstavba systému SCADA. Bol postupne rozšírený podľa potrieb jednotlivých pracovísk zákazníka, prepojený s ďalšími systémami a okrem rôznych foriem prezentácie dát z technológie zahrnul aj podporu ďalších činností.

Systém DMX

SCADA systém DMX (Data Monitoring eXtended) na monitorovanie a riadenie batériových telemetrických systémov.

Servis a údržba

Evidencia a plánovanie servisných zásahov. Zobrazuje údaje a dáta z technologických objektov v rôznych výstupoch.

Manažérsky systém ESPRO

Softvér umožňujúci evidenciu práce, úložisko projektovej dokumentácie a množstvo ďalších funkcií.

Prenos dát v technológii

Spoločnosť sa zaoberá aj prenos dát z/do technológie. Realizuje komunikáciu na všetkých sieťových vrstvách pre GPRS, RF a iných. Prenos dat

Dispečerský monitoring

Umožňuje prezentovanie archívov zo systému SCADA. Podporuje multimediálny obsah a zobrazenie dát v rôznych formátoch.

Komunikačný server

Slúži na zber dát z technologických objektov. Pracuje v reálnom čase a využíva SQL databázu.

SMS Server

Služba ponúka odosielanie notifikačných SMS správ s požadovanými dátami z technológie.

 

BaWiT moduly

Moduly pre zariadenia BaWiT. Moduly GSM, ETH, CDMA, RF, OLED, USB-TTL232. Bližšie informácie na stránkach pre BaWiT moduly.

BaWiT-A/B špeciálne

Mechanicky a chemicky odolné zariadenia BaWiT-A/B.

 • Systém BaWiT A/B s baterkovým napájaním
 • pracovný rozsah -40°C až +75°C
 • odolnosť voči vybráciám
 • vhodné do náročného prostredia
 • SPL programovací jazyk
 • (Zóna 1)

Bližšie informácie na stránkach pre BaWiT-A/B.

Snímače pre batériové systémy

Snímače BaWiT-SH4,ST4 a SM1.

 • Snímanie teploty
 • Snímanie vlhkosti a teploty
 • Snímanie magnetického poľa
 • Možnosť pripojenia na dlhšie vzdialenosti pomocou kábla
 • Možnosť zabudovania do systému BaWiT
 • Prevodník USB-RS485.

Bližšie informácie o produktoch radu BaWiT-S.

PLC Systémy

Rada PLC modulov.

 • PLC-CPU - riadiaca jednotka
 • PLC-GSM
 • PLC-BIN8 - 8x binárny vstup
 • PLC-AIN8 - 8x analógový vstup
 • PLC-AIN4 - 4x analógový vstup
 • PLC-BOUT5 - 5x binárny výstup
 • PLC-PT100-3 - 3x PT100 vstup
 • PLC-PT1000 - 8x PT1000 vstup
 • PLC-SWITCH - Prepínač liniek
 • PLC-DISP - Modul zobrazovacej jednotky
 • PLC-UOUT - Modul analógových výstupov napätia
 • PLC-IOUT - Modul analógových výstupov prúdu
 • PLC-STEP - Modul ovládania krokového motora

BaWiT-C/M/F systémy

BaWiT-Easy/Tiny

Soft & Control Technology s.r.o
Rastislavova 46
040 01 Košice - mestská časť Juh
Slovensko

IČO: 31 689 973
DIČ: 2020491968
IČ DPH: SK2020491968

Sekretariát e-mail  +421 55 7961 411
Obchod e-mail  +421 55 7961 401
Dispečing e-mail  +421 55 7961 433 
 +421 55 7961 444
 +421 905 901 225