BaWiT-C

   Telemetrický systém BaWiT-C je určený pre univerzálne použitie vo všetkých oblastiach, kde nie je vyžadovaná extrémna odolnosť zapuzdrenia, na ktorú sú zamerané zariadenia BaWiT-A/B, BaWiT-A/B. Toto prevedenie umožňuje zariadeniu zachovať si nízku cenu pri nezmenenej funkčnosti.

   Napájanie zariadenia z batérií umožňuje realizovať aplikácie aj na miestach kde je neefektívne alebo nemožné použiť napájanie z elektrickej siete. Zároveň však zachováva všetky potrebné vlastnosti klasických monitorovacích a riadiacich systémov. Integrované bezdrôtové rozhrania zvyšujú flexibilitu systému a umožňujú rýchly prenos dát do nadradeného systému. Výkonný RF modul je vhodným doplnkom pre koncentráciu dát z viacerých bodov bez ďalších prevádzkových nákladov. Rozšírením komunikačných možností je aj rozhranie Ethernet, ktoré má v zariadení plnú podporu. Okrem rôznych štandardných komunikačných možností, je možné zariadenie vybaviť vlastným prevodníkom niektorej fyzikálnej veličiny (tlak, teplota, vzdialenosť a pod.). Všetky časti systému a väzby medzi nimi je možné užívateľsky programovať pomocou inštrukcii jazyka SPL, ktorý bol vyvinutý pre batériové systémy. Zariadenia BaWiT-C série môžu byť vo vyhotovení vhodnom pre použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu – Ex, Zóna2 (BaWiT-C Ex), alebo vo vyhotovení pre použitie v prostredí mimo nebezpečenstva výbuchu (BaWiT-C noEx).

1, Optoklávesnica / 2, Displej (neplatí pre verziu / 3, Optohlavica / 4, RF anténa / 5, GSM anténa 6, Káblová priechodka / 7, Odnímateľný predný kryt / 8, Polykarbonátový obal

Parametre

Spoločné parametre pre všetky verzie zariadenia BaWiT-C (Ex, noEx)
Riadiaca a pamäťová časť Pamäťové médium Interná pamäť typu FLASH
Kapacita pamäte 8 MB
Údaj o čase Obvod reálneho času (RTC) s max. odchýlkou 1 min. za mesiac
Analógovo digitálny prevodník Rozlíšenie 16bit, 860SPS
Meranie teploty zariadenia Interné meranie s presnosťou ± 2 °C
Vstupno-výstupné merané veličiny Sú pevne určené osadením periférnych rozhraní a zariadení, podľa zvolenej verzie zariadenia, alebo podľa požiadavky zákazníka.
Komunikačné a užívateľské možnosti Sú určené výberom príslušných modulov, podľa zvolenej verzie zariadenia, alebo podľa požiadavky zákazníka. Tieto sa dajú po doobjednaní ľubovoľne meniť.
Power Manager Inteligentný power manager áno
Maximálny počet primárnych batériových modulov 1
Typ batériových modulov SCT2602 7,2V (13000mAh)
Vyhodnocovanie stavu batérií Vyhodnocuje sa aktuálny stav
Možnosť napájania z externého zdroja 8 -30V, 8VA (nie pre Ex prostredie), (okrem verzie SCT8210.01)
Mechanické  prevedenie Puzdro Rozmer: 100x100x55mm
Polykarbonátová krabička s priehľadným krytom
Krytie IP 65
Prevádzková teplota -40°C až +75°C
Vyhotovenie Označenie verzie zariadenia „BaWiT-C noEx“ - do bežného prostredia
Označenie verzie zariadenia „BaWiT-C Ex“
Ex špecifikácia II 3G Ex nA [ia] IIC T6

 

Parametre závislé na požiadavke zákazníka (uvedené pre maximálne obsadenie)
Periférne rozhrania a zariadenia Analógové vstupy Prúdový vstup (4-20 mA) a
Napäťový vstup (0-10V) a
Mostíkové zapojenie r
PT/ NI snímače r
 Analógový výstup 4-20 mA – len pre verziu „BaWiT-C noEx“ a
 Binárne vstupy Pasívne (bez napäťový kontakt, maximálna frekvencia zmeny stavu 4 kHz) a
Aktívne (napäťový vstup, maximálna frekvencia zmeny stavu 4 kHz) a
Binárne výstupy Pasívne a
Aktívne (stabilizované  3,3V / 7,2V / 24V) – len pre verziu „BaWiT-C noEx“ a
Bi stabilné relé – len pre verziu „BaWiT-C noEx“ a
Sériové rozhrania RS232 / TTL232 / RS485 Slave a
RS232(TTL232)/RS485 Master r
Meranie zrýchlenia 3 osový merač zrýchlenia a
Zisťovanie polohy GPS – len pre verziu „BaWiT-C noEx“ a
Komunikačné a užívateľské rozhrania Komunikačné rozhranie GSM/GPRS a
RF (868 MHz) a
CDMA a
Ehernet a
Displej LCD a
OLED a
Klávesnica Optická a
Konfiguračné rozhranie TTL232 a
mini USB a
OPTO a

a - funkčnosti zariadení BaWiT, implementované v rade BaWiT-C, r - funkčnosti zariadení BaWiT, neimplementované v rade BaWiT-C

 Možnosti využitia a funkčnosť

Systémy majú implementované programové vybavenie, ktoré zabezpečuje:

 • Meranie a získavanie hodnôt. Spracovanie meraných údajov podľa konfigurácie pre každú veličinu samostatne.
 • Stráženie hraníc hodnôt jednotlivých veličín. Hľadanie minima a maxima (hodinové, denné a iné) z hodnôt meraných veličín a následné archivovanie.
 • Komunikácia s nadradeným systémom cez implementované bezdrôtové prípadne káblové rozhranie.
 • Odosielanie dát na server BaWiT.eu, kde sú tieto dáta prístupné zákazníkom. Je možné sa naň pripojiť pomocou štandardného webového prehliadača

Veličiny, ktoré sú nakonfigurované na archiváciu, sa ukladajú do súborového systému internej pamäti. Zdroje údajov v systéme môžu byť:

 • analógové vstupy
 • binárne vstupy, výstupy
 • veličiny vyčítavané cez sériové rozhrania RS232/TTL232/RS485
 • bezdrôtový zber pomocou rádiového modulu v pásme 868MHz (RF)
 • interne generované (napr. manažér napájania, jazyk SPL a iné)

Podľa požiadaviek zákazníka môžu byť prenášané údaje do nadradeného systému v nastavených prenosových intervaloch, alebo okamžite pri vzniku požiadavky. Pri prenose údajov je možné využiť štandardné prenosové protokoly (IEC60870-5-104, protokol SSP – SCT SERVISNÝ PROTOKOL) alebo iné. Možné prenosové cesty:

 • GSM/GPRS sieť
 • Rádiová sieť v pásme 868MHz
 • CDMA
 • Ethernet

Systém môže byť navyše vybavený GPS modulom, pre zisťovanie aktuálnej polohy zariadenia (len pre BaWiT-C noEx ).

 

Svorkovnica

 

BaWiT moduly

Moduly pre zariadenia BaWiT. Moduly GSM, ETH, CDMA, RF, OLED, USB-TTL232. Bližšie informácie na stránkach pre BaWiT moduly.

BaWiT-A/B špeciálne

Mechanicky a chemicky odolné zariadenia BaWiT-A/B.

 • Systém BaWiT A/B s baterkovým napájaním
 • pracovný rozsah -40°C až +75°C
 • odolnosť voči vybráciám
 • vhodné do náročného prostredia
 • SPL programovací jazyk
 • (Zóna 1)

Bližšie informácie na stránkach pre BaWiT-A/B.

Snímače pre batériové systémy

Snímače BaWiT-SH4,ST4 a SM1.

 • Snímanie teploty
 • Snímanie vlhkosti a teploty
 • Snímanie magnetického poľa
 • Možnosť pripojenia na dlhšie vzdialenosti pomocou kábla
 • Možnosť zabudovania do systému BaWiT
 • Prevodník USB-RS485.

Bližšie informácie o produktoch radu BaWiT-S.

PLC Systémy

Rada PLC modulov.

 • PLC-CPU - riadiaca jednotka
 • PLC-GSM
 • PLC-BIN8 - 8x binárny vstup
 • PLC-AIN8 - 8x analógový vstup
 • PLC-AIN4 - 4x analógový vstup
 • PLC-BOUT5 - 5x binárny výstup
 • PLC-PT100-3 - 3x PT100 vstup
 • PLC-PT1000 - 8x PT1000 vstup
 • PLC-SWITCH - Prepínač liniek
 • PLC-DISP - Modul zobrazovacej jednotky
 • PLC-UOUT - Modul analógových výstupov napätia
 • PLC-IOUT - Modul analógových výstupov prúdu
 • PLC-STEP - Modul ovládania krokového motora

BaWiT-C/M/F systémy

BaWiT-Easy/Tiny

Soft & Control Technology s.r.o
Rastislavova 46
040 01 Košice - mestská časť Juh
Slovensko

IČO: 31 689 973
DIČ: 2020491968
IČ DPH: SK2020491968

Sekretariát e-mail  +421 55 7961 411
Obchod e-mail  +421 55 7961 401
Dispečing e-mail  +421 55 7961 433 
 +421 55 7961 444
 +421 905 901 225