PLC-PT1000 modul

    Modul pre snímanie 8x teploty pomocou snímačov PT1000.

   Modul je vo vyhotovení na DIN lištu. Komunikuje s riadiacou jednotkou cez rozhranie RS-485 protokolom ModBus-RTU.

   Identifikačné číslo modulu pre komunikáciu po zbernici je osembitové. Prvé štyri bity udávajú typ modulu, sú nastavené od výrobcu a udané na štítku modulu. Druhé štyri bity sú ručne nastaviteľné mechanickým otočným kódovým prepínačom, prístupným na module. Na module je tlačidlo RESET.

   Na vstupy modulu sa dá pripojiť osem dvojvodičových odporových snímačov Pt1000. Rozsah meraných teplôt závisí od vyhotovenia snímača. AD prevodník modulu sa automaticky prekalibruje pri zmene okolitej teploty. Vstupy majú ochranu proti prepätiu a elektrostatickým výbojom, nie sú navzájom galvanicky oddelené, ale sú galvanicky oddelené od zbernice RS-485 a napájania.

   Snímač na vstup je možné pripojiť alebo odpojiť bez vypnutia modulu a bez ďalšieho nastavovania. Modul automaticky zistí, či je snímač pripojený alebo odpojený a zistí tiež prípadný skrat snímača. Stav vstupu je aktuálne signalizovaný opticky LED.

Základné parametre

Napájacie napätie 24V
Spotreba 49mA
Počet vstupov 8x
Rozsah meraných teplôt Podľa rozsahu snímača
Presnosť merania 0,2°C
Autokalibrácia pri zmene teploty okolia áno
Izolačné napätie 2500V
Pracovná teplota okolia -40°C až 85°C
Krytie IP20
Komunikačný protokol ModBus-RTU
Komunikačné rozhranie RS-485
Maximálna komunikačná rýchlosť 115,2 kB/s

 Indikácia

Napájanie modulu zelená LED
Porucha modulu červená LED
Komunikácia s nadradeným systémom žltá LED
Stav vstupu zelená LED pre snímač  (T1 až T8)

 

 

 

BaWiT moduly

Moduly pre zariadenia BaWiT. Moduly GSM, ETH, CDMA, RF, OLED, USB-TTL232. Bližšie informácie na stránkach pre BaWiT moduly.

BaWiT-A/B špeciálne

Mechanicky a chemicky odolné zariadenia BaWiT-A/B.

 • Systém BaWiT A/B s baterkovým napájaním
 • pracovný rozsah -40°C až +75°C
 • odolnosť voči vybráciám
 • vhodné do náročného prostredia
 • SPL programovací jazyk
 • (Zóna 1)

Bližšie informácie na stránkach pre BaWiT-A/B.

Snímače pre batériové systémy

Snímače BaWiT-SH4,ST4 a SM1.

 • Snímanie teploty
 • Snímanie vlhkosti a teploty
 • Snímanie magnetického poľa
 • Možnosť pripojenia na dlhšie vzdialenosti pomocou kábla
 • Možnosť zabudovania do systému BaWiT
 • Prevodník USB-RS485.

Bližšie informácie o produktoch radu BaWiT-S.

PLC Systémy

Rada PLC modulov.

 • PLC-CPU - riadiaca jednotka
 • PLC-GSM
 • PLC-BIN8 - 8x binárny vstup
 • PLC-AIN8 - 8x analógový vstup
 • PLC-AIN4 - 4x analógový vstup
 • PLC-BOUT5 - 5x binárny výstup
 • PLC-PT100-3 - 3x PT100 vstup
 • PLC-PT1000 - 8x PT1000 vstup
 • PLC-SWITCH - Prepínač liniek
 • PLC-DISP - Modul zobrazovacej jednotky
 • PLC-UOUT - Modul analógových výstupov napätia
 • PLC-IOUT - Modul analógových výstupov prúdu
 • PLC-STEP - Modul ovládania krokového motora

BaWiT-C/M/F systémy

BaWiT-Easy/Tiny

Soft & Control Technology s.r.o
Rastislavova 46
040 01 Košice - mestská časť Juh
Slovensko

IČO: 31 689 973
DIČ: 2020491968
IČ DPH: SK2020491968

Sekretariát e-mail  +421 55 7961 411
Obchod e-mail  +421 55 7961 401
Dispečing e-mail  +421 55 7961 433 
 +421 55 7961 444
 +421 905 901 225