Modul PLC-BOUT5

   Modul binárnych výstupov. PLC BOUT5

   Modul je v prevedení na DIN lištu. Komunikuje s riadiacou jednotkou cez rozhranie RS-485 protokolom ModBus-RTU.

   Fyzicky je s ostatnými prepojený päťvodičovou zbernicou realizovanou svorkovnicou.

   Identifikačné číslo modulu pre komunikáciu po zbernici je osembitové. Prvé štyri bity udávajú typ modulu, sú nastavené od výrobcu a udané na štítku modulu. Druhé štyri bity sú ručne nastaviteľné mechanickým otočným kódovým prepínačom, prístupným na module.

   Na module je viacfunkčné tlačidlo. Používa sa k resetovaniu modulu alebo nastaveniu výrobnej (default) konfigurácie. Užívateľ má možnosť nakonfigurovať stav výstupov pri výpadku komunikácie a timeout výpadku komunikácie. 

   Štyri výstupy majú funkciu vypínača a jeden funkciu prepínača. Na výstupe je kontakt relé 230V/2A (odporová záťaž). Použité sú bistabilné relé.

 Základné parametre

Napájacie napätie 24V
Spotreba 16mA (nezopnuté žiadne relé)
Počet výstupov 5x (1x prepínací kontakt, 4x spínací kontakt)
Zaťažiteľnosť výstupu 230V / 2A (odporová záťaž)
Izolačné napätie 2500V
Pracovná teplota okolia -40°C až 70°C
Krytie IP20
Komunikačný protokol ModBus-RTU
Komunikačné rozhranie RS-485
Maximálna komunikačná rýchlosť 115,2 kB/s

Indikácia

Napájanie modulu zelená LED
Porucha modulu červená LED
Komunikácia s nadradeným systémom žltá LED
Stav výstupu zelená LED - zopnutie výstupu (OUT1 až OUT5)
 

BaWiT moduly

Moduly pre zariadenia BaWiT. Moduly GSM, ETH, CDMA, RF, OLED, USB-TTL232. Bližšie informácie na stránkach pre BaWiT moduly.

BaWiT-A/B špeciálne

Mechanicky a chemicky odolné zariadenia BaWiT-A/B.

 • Systém BaWiT A/B s baterkovým napájaním
 • pracovný rozsah -40°C až +75°C
 • odolnosť voči vybráciám
 • vhodné do náročného prostredia
 • SPL programovací jazyk
 • (Zóna 1)

Bližšie informácie na stránkach pre BaWiT-A/B.

Snímače pre batériové systémy

Snímače BaWiT-SH4,ST4 a SM1.

 • Snímanie teploty
 • Snímanie vlhkosti a teploty
 • Snímanie magnetického poľa
 • Možnosť pripojenia na dlhšie vzdialenosti pomocou kábla
 • Možnosť zabudovania do systému BaWiT
 • Prevodník USB-RS485.

Bližšie informácie o produktoch radu BaWiT-S.

PLC Systémy

Rada PLC modulov.

 • PLC-CPU - riadiaca jednotka
 • PLC-GSM
 • PLC-BIN8 - 8x binárny vstup
 • PLC-AIN8 - 8x analógový vstup
 • PLC-AIN4 - 4x analógový vstup
 • PLC-BOUT5 - 5x binárny výstup
 • PLC-PT100-3 - 3x PT100 vstup
 • PLC-PT1000 - 8x PT1000 vstup
 • PLC-SWITCH - Prepínač liniek
 • PLC-DISP - Modul zobrazovacej jednotky
 • PLC-UOUT - Modul analógových výstupov napätia
 • PLC-IOUT - Modul analógových výstupov prúdu
 • PLC-STEP - Modul ovládania krokového motora

BaWiT-C/M/F systémy

BaWiT-Easy/Tiny

Soft & Control Technology s.r.o
Rastislavova 46
040 01 Košice - mestská časť Juh
Slovensko

IČO: 31 689 973
DIČ: 2020491968
IČ DPH: SK2020491968

Sekretariát e-mail  +421 55 7961 411
Obchod e-mail  +421 55 7961 401
Dispečing e-mail  +421 55 7961 433 
 +421 55 7961 444
 +421 905 901 225