Paralelný prenos údajov

Monitorovací systém spotreby zemného plynu. Ide o prenos údajov pre dve strany súčasne.

Systém Paralelný prenos údajov (PPU) je monitorovací systém spotreby zemného plynu, ktorý vychádza z údajov o spotrebe plynu prenášaných z monitorovania odberateľa plynu do SPP-D, pričom paralelne tieto údaje prenáša aj pre samotného odberateľa plynu. Poskytnuté PPU riešenie pomocou telemetrického systému spracuje informácie a cez mobilného GSM operátora
prenesie údaje na energetický portál www.bawit.eu. Odtiaľ si používatelia môžu sledovať svoju spotrebu. Zároveň telemetrický systém BaWiT môže upozorňovať zákazníka na vybrané parametre a ich prekročenie on-line pomocou SMS správ alebo môže byť lokálne prepojený s jeho MAR systémom a komunikovať s ním môže buď cez RS485 a Modbus-RTU alebo cez viaceré bezkontaktné reléové výstupy.

Zákazníci môžu importovať údaje z energetického portálu do ľubovoľných svojich informačných systémov alebo
energetických dispečerských systémov každých 15 minút.

Telemetrický systém BaWiT je plne autonómny systém a nepotrebuje k svojej činnosti nadriadený systém. Dokáže
strážiť nastavené hranice denného maxima a mnoho ďalších údajov, ktoré zároveň prenáša na nadradený systém, odkiaľ
je možné v ňom na diaľku meniť softvér a v prípade potreby aj jeho konfiguráciu.

Z energetického portálu je možné cez webovú službu importovať údaje o spotrebe do Vašich informačných systémov.

Prenos údajov na energetický portál je možné zabezpečiť cez Vami dodanú SIM kartu s aktivovanými GSM/GPRS prenosmi na www.bawit.eu.

Telemetrický systém, ktorý Vám ponúkame je úplne autonómny a je vybavený vlastným primárnym článkom, ktorý aj v prípade výpadku napájania, resp. poruchy na strane zariadení SPP-D, alebo na strane energetického portálu, zabezpečí uchovanie a následný prenos údajov. Ak počas prevádzky dôjde k poruche – výpadku napájania, tak Vám o tom pošle SMS správu na vybrané telefónne čísla a tým zabezpečí, že sa dozviete o poruche na Vašom odbernom mieste plynu.

Demo

Pre ukážku možnosti portálu použite takzvaný DEMO účet, kde si môžete pozrieť prehľad základných parametrov a možností:
Adresa: www.BaWiT.eu
Meno: plyn
Heslo: plyn

 

BaWiT moduly

Moduly pre zariadenia BaWiT. Moduly GSM, ETH, CDMA, RF, OLED, USB-TTL232. Bližšie informácie na stránkach pre BaWiT moduly.

BaWiT-A/B špeciálne

Mechanicky a chemicky odolné zariadenia BaWiT-A/B.

 • Systém BaWiT A/B s baterkovým napájaním
 • pracovný rozsah -40°C až +75°C
 • odolnosť voči vybráciám
 • vhodné do náročného prostredia
 • SPL programovací jazyk
 • (Zóna 1)

Bližšie informácie na stránkach pre BaWiT-A/B.

Snímače pre batériové systémy

Snímače BaWiT-SH4,ST4 a SM1.

 • Snímanie teploty
 • Snímanie vlhkosti a teploty
 • Snímanie magnetického poľa
 • Možnosť pripojenia na dlhšie vzdialenosti pomocou kábla
 • Možnosť zabudovania do systému BaWiT
 • Prevodník USB-RS485.

Bližšie informácie o produktoch radu BaWiT-S.

PLC Systémy

Rada PLC modulov.

 • PLC-CPU - riadiaca jednotka
 • PLC-GSM
 • PLC-BIN8 - 8x binárny vstup
 • PLC-AIN8 - 8x analógový vstup
 • PLC-AIN4 - 4x analógový vstup
 • PLC-BOUT5 - 5x binárny výstup
 • PLC-PT100-3 - 3x PT100 vstup
 • PLC-PT1000 - 8x PT1000 vstup
 • PLC-SWITCH - Prepínač liniek
 • PLC-DISP - Modul zobrazovacej jednotky
 • PLC-UOUT - Modul analógových výstupov napätia
 • PLC-IOUT - Modul analógových výstupov prúdu
 • PLC-STEP - Modul ovládania krokového motora

BaWiT-C/M/F systémy

BaWiT-Easy/Tiny

Soft & Control Technology s.r.o
Rastislavova 46
040 01 Košice - mestská časť Juh
Slovensko

IČO: 31 689 973
DIČ: 2020491968
IČ DPH: SK2020491968

Sekretariát e-mail  +421 55 7961 411
Obchod e-mail  +421 55 7961 401
Dispečing e-mail  +421 55 7961 433 
 +421 55 7961 444
 +421 905 901 225